بورس ٢۴ : شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد در تازه ترین گزارش خود که مربوط به گزارش حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ٣١ شهریور ٩٧ است اعلام کرده که بالغ بر ۴۶١ میلیارد ریال درآمد عملیاتی کسب کرده که این مبلغ در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته ٣٠ درصد افزایش یافته است. این شرکت در حالی در ۶ ماهه اول سال جاری ٢۴٠ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده که در بهار و تابستان سال قبل ١١٠ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته بود. اما با وجود بهبود قابل توجه وضعیت عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل نماد بمیلا بیش از دو ماه است که در فاز اصلاح به سر می برد و در این مدت از محدوده ۴۶٠ تومان به کمتر از ٣٠٠ تومان کاهش یافته است.