شرکت فروسیلیس ایران در آبان ماه سال جاری ۵،٠۶۵ تن محصول تولید کرد و از فروش ٢،۶٠٧ تن از محصولاتش به درآمدی بالغ بر ١٨۴ میلیارد ریال دست یافت. این در حالی است که در دوره ٧ ماهه گذشته در هر ماه به طور متوسط ۵،٣٧٩ تن تولید کرده بود. فروش تناژی شرکت ٢،۴٨٠ تن و فروش ریالی به طور میانگین بیش از ١٣٣.٩ میلیار ریال بود.