بورس تهران در راستای تنوع بخشی به ابزارهای مالی بازار سرمایه اقدام به رونمایی از معاملات آتی سبد سهام کرده است که در آینده ای نزدیک وارد فاز عملیاتی خواهد شد. به طور طبیعی ایجاد چنین ابزارهایی منجر می شود تا هم روزهای منفی و هم روزهای مثبت برای سرمایه گذاری از سوی سهامداران جذاب باشد. طبعا تنوع بخشی به ابزارهای بازار می تواند منجر به افزایش ورود نقدینگی و تعمیق بازار شود به شرطی که هسته معاملات و سایر متغیرهای بازار تصمیم به فراری دادن سرمایه گذاران نداشته باشند...

بورس 24 : بورس تهران در راستای تنوع بخشی به ابزارهای مالی بازار سرمایه اقدام به رونمایی از معاملات آتی سبد سهام کرده است که در آینده ای نزدیک وارد فاز عملیاتی خواهد شد. به طور طبیعی ایجاد چنین ابزارهایی منجر می شود تا هم روزهای منفی و هم روزهای مثبت برای سرمایه گذاری از سوی سهامداران جذاب باشد. طبعا تنوع بخشی به ابزارهای بازار می تواند منجر به افزایش ورود نقدینگی و تعمیق بازار شود به شرطی که هسته معاملات و سایر متغیرهای بازار تصمیم به فراری دادن سرمایه گذاران نداشته باشند.

نگار نظری رئیس اداره عملیات بازار ابزارهای نوین بورس تهران درباره قراردادهای آتی سبد سهام به بورس 24 گفت: قرارداد های آتی شاخص یکی از پر طرفدارترین ابزارهای مالی در بورس های جهانی است ، اما به دلیل عدم قابلیت تحویل فیزیکی با اضافه کردن این گزاره ، قراردادهای آتی سبد سهام در بورس تهران راه اندازی می شود.

وی گفت:در شرایط حال حاضر تنها «OMS» که زیر ساخت ارائه این خدمت جدید را فراهم کرده است شرکت «نرم افزاری صحرا» است و از آنجا که معاملات این قراردادها به صورت آن لاین خواهد بود ، سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات آن لاین نیز باید این امکان را فراهم کنند.

نظری گفت: معاملات قراردادهای آتی سبد سهام بر روی سبد 7 شاخص خواهد بود از جمله:

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص فلزات اساسی

شاخص فرآورد ه های نفتی

شاخص گروه استخراج کانه های فلزی

شاخص محصولات شیمایی

شاخص بانک

شاخص خودرو

وی افزود : هر یک از شاخص های فوق در بردارنده تعداد مشخصی نماد است که وزن هر یک از این نماد ها در سبد سهام مشتری نیز به همان میزان خواهد بود. برای مثال اگر شرکت X در شاخص 30 شرکت وزنی معادل 10 درصد داشته باشد وزن این شرکت در سبد سهام مشتری نیز همین مقدار خواهد بود، از طرفی بر همین اساس تعداد سهام هر کدام از شرکت ها در سبد پایه مشخص می شود و هر قرارداد شامل 8000 سبد کوچک است و حداقل 1 سهم از هر نماد موجود در شاخص در این سبد وحود دارد.

این مقام مسئول توضیح داد : در شاخص 30 شرکت بزرگ وزن هر نماد بر اساس شناور آزاد محاسبه می شود و در سایر شاخص ها وزن هر شرکت بر اساس سرمایه کل شرکت است. بر اساس اهرم در نظر گرفته شده وجه تضمین برای هر نماد در شرایط فعلی در حدود 1میلیون و 300 تا 1میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

او به تحویل فیزیکی هم اشاره داشت و گفت:چون موضوع تحویل فیزیکی در سر رسیدها نیز مطرح است اعشار هر سهم به صورت نقدی و عدد صحیح به صورت سهام تحویل خریدار خواهد شد ، اما اگر تسویه نقدی انتخاب شود ، تمام قرارداد به طور نقدی محاسبه خواهد شد. در صورتی که در موضوع تسویه فیزیکی موضوع نکول مطرح باشد ، باید جریمه به اضافه ارزش ریالی هر سبد پرداخت شود.

وی درباره ارزش معاملات هم گفت: ارزش آتی عدد شاخص-اندازه قرارداد-تعداد موقعیت ها می شود و ارزش معاملات ، که 20 درصد این عدد به عنوان وجه تضمین لحاظ می شود. اگر بر اساس معاملات زیان حاصله منجر شود میزان وجه تضمین لازم تا 70 درصد کاهش یابد مشتری در موقعیت ریسک قرار خواهد گرفت، سازوکار این معاملات همانند قراردادهای آتی زعفران است. همچنین با توجه به این که درصد تغییرات شاخص ها اصولا زیاد نیست دامنه نوسان این معاملات در محدوده مثبت و منفی 5 درصد است که اگر احساس شود نیاز به افزایش دامنه نوسان وجود دارد به طور حتم اعمال خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان گفت : باید به این موضوع نیز توجه داشته که شاخص بازدهی سبد ها 100 درصد برابر با بازدهی شاخص است و تفاوتی میان آن ها نخواهد بود. بر اساس شرایط فعلی اولین سررسید ما سه ماهه است و منتهی به اسفند، سر رسیدها در نماد های مختلف به فاصله دو روز است آن هم به دلیل تعیین اولویت تسویه است و اگر این اولویت از سوی مشتری تعیین نشود ، به صورت پیش فرض نقدی در نظر گرفته می شود.