بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی تعداد معاملات انجام شده در آبان امسال در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۳.۱ درصد کاهش یافته است.

بورس 24: در آبان‌ماه امسال تعداد معاملات واحد‌های مسکونی آپارتمانی شهر تهران به ۷۰۱۷ واحد رسید که نسبت به ماه قبل (مهر ۹۷) ۲۶.۶ و نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آبان‌ماه ۹۶) بالغ بر ۵۳.۱ درصد کاهش یافته است.

به علاوه در ماه گذشته منطقه ۵ با ۹۷۲ فقره (۱۶.۴ درصد) بیشترین تعداد معاملات و منطقه ۱۹ با ۴۳ فقره کمترین تعداد معاملات راه به خود اختصاص داده‌اند.

بیشترین کاهش تعداد معاملات در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته مربوط به منطقه ۲۲ به میزان ۶۵.۴ درصد رشد منفی و کمترین کاهش تعداد معاملات در این مدت مربوط به منطقه ۱۲ با ۲۷.۹ درصد رشد منفی بوده است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد‌های مسکونی آپارتمانی در آبان ماه سال جاری ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۶.۴ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد داشته است.

در این ماه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه یک با ۱۹ میلیون ۹۸۰ هزار تومان بیشترین و منطقه نوزده با ۴ میلیون و ۶ هزار تومان کمترین متوسط قیمت (یک متر مربع زیر بنای مسکونی آپارتمانی معامله شده) را داشته است.

بیشترین رشد متوسط قیمت آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۹ به میزان ۱۰۴.۴ درصد و کمترین آن مربوط به منطقه ۱۹ با افزایش ۴۶.۹ درصد بوده است.

بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات (واحد‌های آپارتمانی مسکونی) در آبان ماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که بالاترین سهم تعداد کل معاملات مربوط به واحد‌هایی به شرح ذیل بوده است:

- واحد‌های آپارتمانی مسکونی منطقه ۵ با ۱۶.۴ درصد سهم خرید و فروش بازار.

- واحد‌های دارای عمر تا ۵ سال ساخت با ۳۹.۵ درصد.

- واحد‌های قیمت یک متر مربع بیش از ۱۲ میلیون تومان.

- واحد‌های با مساحت (متراژ) ۶۰ تا ۸۰ متر مربع با ۲۶ درصد.

- واحد‌های با ارزش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان (در بین واحد‌های کمتر از ۱۲۰ میلیون تومان) با ۶.۶ درصد.

گزارش تجمیعی تحولات بازار مسکن شهر تهران طی ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۷.

در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات واحد‌های مسکونی آپارتمانی به ۹۴۰۱۷ واحد بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد در طی این مدت، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

طی این مدت ارزش کل معاملات زیربنای مسکونی آپارتمانی، ۵ هزار و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.

منبع: میزان