نتایج یک دوره نسبتا طولانی مذاکرات سخت فعلا روی هواست! اعتماد به آمریکا برای گفت‌ و گوی بیشتر، اشتباه محض است رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در گفتگویی تصریح کرد: «هیچ دلیلی برای مذاکره بیشتر با آمریکا وجود ندارد. آن هم در شرایطی که نتایج یک دوره نسبتا طولانی و مذاکرات سخت که در گذشته انجام گرفته، روی هواست و آمریکا به طور فعال در تلاش است، تا این نتایج را تضعیف کند، اقدامی که تمام جامعه بین‌ المللی به جز اندک انگشت‌ شماری که به خاطر گرفتن منافع بیشتر از آمریکا، با آن مخالفت کرده‌ اند...

بورس 24: رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در گفتگویی تصریح کرد: «هیچ دلیلی برای مذاکره بیشتر با آمریکا وجود ندارد. آن هم در شرایطی که نتایج یک دوره نسبتا طولانی و مذاکرات سخت که در گذشته انجام گرفته، روی هواست و آمریکا به طور فعال در تلاش است، تا این نتایج را تضعیف کند، اقدامی که تمام جامعه بین‌ المللی به جز اندک انگشت‌ شماری که به خاطر گرفتن منافع بیشتر از آمریکا، با آن مخالفت کرده‌ اند». 

مجری در ادامه گفت: «شما پاسخ دقیقی به سوال من (درباره چشم‌ انداز گفت‌وگو با آمریکا) نداده‌اید» که ظریف پاسخ داد: «این تمام جوابی است که از من خواهید شنید».

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی درباره «میزان اختلافات و مباحثات در ایران در خصوص هرگونه مذاکره و توافق با آمریکا» گفت: «خوشبختانه، امروز درباره هر مسئله‌ و موضوعی، در ایران مباحثه‌ای وجود دارد. طیف و گستردگی دیدگاه‌ها درباره مسائل مختلف در ایران، درست به میزان گستردگی عقاید و نظرها در هر کجای این دنیاست.»

ظریف ادامه داد: «در ایران هم این دیدگاه وجود دارد که گفت‌وگو با آمریکا حلال تمام مشکلات است و هم این دیدگاه که گفت‌وگو با آمریکا بسیار مخرب خواهد بود و در طیف میانی این دو دیدگاه کاملا متضاد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، درباره اینکه آیا برجام توافقی بود که ارزش گفت‌ و گو با آمریکا را داشت یا خیر، آیا اصلا توافق خوبی بود، البته اقلیتی در ایران هم هستند که معتقدند که برجام توافق خوبی نبود، هستند افرادی که معتقدند برجام، توافق خوبی بود و آمریکا در این رابطه ساده‌لوحانه رفتار کرد و هستند افرادی که بر این باورند برجام توافق خوبی بود و آمریکا با خروج از برجام بازنده بود. بنابراین، طیف دیدگاه‌ ها میان مردم ایران در رابطه با این مسئله و درباره خیلی مسائل دیگر بسیار وسیع است».

مجری در ادامه در خصوص دیدگاه قریب به اتفاق مردم ایران در خصوص برجام و گفت‌ و گو با آمریکا پرسید که وزیر خارجه ایران پاسخ داد: «اکثریت مردم ایران بر این باورند که برجام توافق خوبی بود اما اعتماد به آمریکا برای گفت‌ و گوی بیشتر، اشتباه محض است».

منبع: فارس