نماینده مردم تهران: چند ده میلیارد تومان از این راه پول در می آورند! معاون وزیر: مشق که می ماند؛ حذف نمی کنیم! فاطمه سعیدی نماینده تهران، در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اگر تکلیف شبانه دانش آموزان حذف شود، بخش بزرگی از تجارت چند ده میلیارد تومانی برخی موسسات و صدا و سیما از بین می‌ رود و...

بورس 24: فاطمه سعیدی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اگر تکلیف شبانه دانش آموزان حذف شود بخش بزرگی از تجارت چند ده میلیارد تومانی برخی موسسات و صدا و سیما از بین می‌ رود. 

او گفت: وزرات آموزش و پرورش نباید تسلیم فشارها شود. وزیر به دیدار مراجع برود و آنها را نسبت به درستی تصمیم خود توجیه کند.»

امروز رضوان حکیم‌ زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح تکالیف مهارت‌ محور در راستای پرورش خلاقیت محور در واکنش به برخی برداشت‌ های اشتباه در این مورد گفت: ما چیزی به اسم حذف تکالیف نداریم، بلکه منظور جایگزین کردن مهارت‌ های تکالیف محور به جای مشق شب است.

منبع: ایسنا