بورس ٢۴ : بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان ، طی چند ماه گذشته داریوش حمیدی پس از ۵ سال مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران جای خود را به امیر رحیمی داد. رحیمی که از اساتید به نام رشته مهندسی شیمی است ، به تازگی به عنوان مدیر عامل، سکان هدایت «شیران» را در دست گرفته است. بورس٢۴ ؛در خصوص وضعیت سود دهی این شرکت ؛ در روزهای آخر سال مالی ۹۶- ۹۷ با این مقام مسئول در شرکت صنایع شیمیایی ایران، گپ و گفتی داشته است. «شیران» به عنوان شرکت تولیدکننده مواد اولیه شوینده ها در این سال ها فعالیت مستمر و مناسبی داشته و به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری آتیه دماوند و بانک صنعت و معدن نقش استراتژیکی داشته است. این شرکت طی دوره ای به دلیل افزایش نرخ دلار و رشد قیمت نرمال پارافین موفق به تحقق سود مناسبی شده است...