سید حسین مرعشی مدیر مالی شرکت صنعتی سپنتا درباره آخرین تغییرات عملیاتی شرکت به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: کاهش تولید و فروش مقداری شرکت در آبان ماه نسبت به ماه های گذشته به این دلیل است که معمولا پروژه های ساختمانی از میانه پاییز و با فرارسیدن فصل سرما با رکود مواجه می شود و همین امر بر تولید و فروش مقداری محصولات شرکت سپنتا نیز موثر است...