خرید واحد ۱۲۵ متری در محدوده شهرک راه آنه به سرمایه حدود یک میلیارد تومانی نیاز است.

بورس 24: برای خرید آپارتمان در محدوده شهرک راه آهن با توجه به موقعیت دسترسی بنا و سال ساخت باید بین ۸۰۰ میلیون تومان تا بیش از ۳ میلیارد تومان هزینه کرد که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن+ جدول قیمت

منبع: میزان