تعداد ٧ میلیارد و ٨٨٢میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ٢هزار میلیارد تومان طی هفته گذشته در بورس اوراق بهادار دادوستد شده است.

بورس 24؛ کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 5 روز

تعداد سهام معامله شده: 7 میلیارد و 882میلیون سهم و حق تقدم(رشد یک درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 27هزار و 388میلیارد ریال(افت 21 درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: 668هزار و 847 نوبت(رشد 12درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 54میلیون واحد(افت 25 درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 613میلیارد ریال(کاهش 19 درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بوس در ابتدای هفته: 166هزار و 860واحد

شاخص بورس در پایان هفته: 165هزار و 352واحد

رشد یا افت شاخص بورس: کاهش هزار هزار و 508واحدی(معادل یک درصد)

****

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای سال:

تعداد روزهای معاملاتی: 174 روز

تعداد سهام معامله شده: 366میلیارد و 681میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 1132هزار و 88میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 21میلیون و 905هزار و 649نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 3 میلیارد و 775میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 38هزار و 851میلیارد ریال

شاخص بوس در ابتدای سال: 96هزار و 860واحد

شاخص بورس تا به امروز: 165هزار و 352واحد

رشد یا افت شاخص بورس: رشد 69هزار و 62واحدی(افزایش 72درصدی)