به فکر مجازات کشورهایی است، که به آن عمل می کنند روسیه از حفظ برجام حمایت خواهد کرد نماینده روسیه در سازمان ملل طی سخنانی گفت: آمریکا نه‌ تنها قطعنامه شورای امنیت را نقض می‌ کند، بلکه...

بورس 24: نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت طی سخنانی گفت: آمریکا نه‌ تنها قطعنامه شورای امنیت را نقض می‌ کند، بلکه تلاش می‌ کند، همه کشورهایی را که به آن عمل می‌ کنند را مجازات کند. 

اهم سخنان او بدین شرح است:

قطعنامه ۲۲۳۱ ایران را از آزمایش موشک به طور کلی منع نکرده است.

خروج آمریکا لطمه‌ ای جدی به نظام منع اشاعه وارد کرده است.

تاریخ نشان می‌ دهد این اقدامات شکست می‌ خورند.

روسیه از حفظ برجام حمایت می‌ کند.

منبع: کانال انتخاب