رشد صادرات متانول و اوره طی دوره مذکور از نکات مثبت آمار گمرک می باشد. صادرات متانول در هشت ماهه ٩٧ به ترتیب از لحاظ وزنی و ارزشی افزایش حدود ١۶ و ۶٣ درصد ...

بورس24: براساس آمار گمرک ایران، در هشت ماهه سال 97 در مجموع 75,270 هزارتن کالا به ارزش 31,491 میلیون دلار صادر شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ وزنی افت 5 درصد اما از لحاظ ارزش حدود 13 درصد رشد داشته است. محصولات پتروشیمی که از لحاظ ارزشی 33 درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند در هشت ماهه منتهی به آبان رشد مناسبی نسبت به دوره مشابه سال 96 ثبت کردند؛ این گروه محصولات از لحاظ وزن 13 درصد و از لحاظ ارزش صادرات 32 درصد رشد داشتند و این در حالی ست که در گروه میعانات گازی صادرات در مقایسه با سال قبل با افت همراه بوده است.

عراق، چین و امارات متحده عربی به عنوان سه کشور اصلی مقصد کالاهای ایرانی طی دوره هشت ماهه منتهی به آبان می باشند.

آمار واردات هشت ماهه 97 با سهم حداکثری چین و امارات متحده عربی به قرار جدول زیر می باشد.

رشد صادرات متانول و اوره طی دوره مذکور از نکات مثبت آمار گمرک می باشد. همان گونه که در جداول پیوست مشاهده می شود صادرات متانول در هشت ماهه 97 به ترتیب از لحاظ وزنی و ارزشی رشد حدود 16 و 63 درصد را به ثبت رسانده است. در این مدت ارزش دلاری صادرات این محصول به سطح 1067 میلیون دلار رسیده است. آمار گمرکی اوره نیز از افزایش 31 درصدی حجم و 59 درصدی ارزش دلاری صادرات این محصول در هشت ماهه سال جاری خبر می دهد.

صادرات قیر نفت از لحاظ وزنی در این دوره کاهش بیش از 7 درصدی داشته است اما ارزش آن با ثبت رقم 561 میلیون دلار رشد 18.5 درصد را تجربه کرد.

سکوهای شناور حفاری یا استخراج همانگونه که از آمار نیز مشخص است از لحاظ وزنی و ارزشی با افزایش قابل ملاحظه ای همراه بوده اند.