به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پاکسان در خصوص افزایش سود هر سهم به ١۵٩٣ ریال و رشد ۴٨ درصدی سود اعلام داشت تغییر به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات صادراتی و صنعتی و کاهش نرخ خرید مواد اولیه خارجی و همچنین افزایش مقدار فروش کل محصولات می باشد.