سعید محمد علیزاده رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص امکان اعلام مجدد پیش بینی سود هر سهم توسط شرکت ها و ناشران به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: در گذشته ارائه پیش بینی سود حتی در گزارش تفسیری هم ممنوع بود اما، با دستورالعمل جدید، ناشران اگر بخواهند می توانند پیش بینی خود را در گزارش تفسیری مدیریت ارائه دهند...

بورس 24 : «اعلام EPS به بازار از سوی ناشران به طور کامل ممنوع نیست» ، این خبر به تازگی به عنوان یکی از اتفاقات مثبت در دستورالعمل جدید افشای اطلاعات ناشران دیده شده است.ظاهرا از این پس دوباره، ناشران می‌توانند در گزارش‌های تفسیری عملکرد مدیریت همچنان پیش بینی سود هر سهم پس از کسر مالیات را ارائه دهند و اگر احساس شود مواردی برای اعلام EPS لازم است، در گزارش‌های تفسیری تکمیل می‌شود. این موضوع با توجه به درخواست سهامداران و فعالان بازار مورد بررسی هیات مدیره سازمان بورس قرار گرفته و پس از بررسی به ناشران ابلاغ شده است.

سعید محمد علیزاده رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص امکان اعلام مجدد پیش بینی سود هر سهم توسط شرکت ها و ناشران به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: در گذشته ارائه پیش بینی سود حتی در گزارش تفسیری هم ممنوع بود اما، با دستورالعمل جدید، ناشران اگر بخواهند می توانند پیش بینی خود را در گزارش تفسیری مدیریت ارائه دهند.

وی گفت: شرکت ها مختار هستند به هر شکلی پیش بینی سود خود را در پیوست گزارش تفسیری اعلام نمایند.

به گفته وی، این موضوع خواسته برخی سهامداران و فعالان حقیقی بازار سرمایه بوده که هیات مدیره سازمان طبق بررسی هایی که انجام داده، اعلام پیش بینی سود را از ممنوعیت خارج کرد و البته اجباری هم برای اعلام این متغیر وجود ندارد.

علیزاده افزود: این که چه میزان پیش بینی سود در تصمیم گیری سهامداران موثر است، به تحلیلشان بستگی دارد، به هر حال این امکان برای مدیری است که فکر می کند با پیش بینی سود به سهامداران و در تصمیم گیری آن ها کمک می کند.

وی گفت: دستورالعمل جدید هیات مدیره سازمان هفته گذشته به شرکت ها ابلاغ شد و هر شرکتی بخواهد می تواند ، از این پس پیش بینی سود خود را در گزارش تفسیری مدیریت ارائه دهد.

وی در پاسخ به این سوال که سهامداران چگونه می توانند به صنعت و شرکت خود P/Eبدهند؟ گفت: این که سهامداران بر اساس سود پیش بینی شده و آینده نگر تحلیل کنند یا سود محقق شده، به تحلیل خودشان مربوط می شود، به هر حال این اختیار داده شده که سهامداران بتوانند هر طور که بخواهند در مورد سهم خود تصمیم گیری کنند.