به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی ها پس از به تعادل رسیدن بازار به سمت شرکت هایی رفتند که فعالیت خوبی در آن ها دارند امروز شاهد عرضه ١ میلیونی سهام کشتیرانی خزر در صف خرید توسط سهامدار عمده یعنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بودیم همچنین صندوق فیروزه که به تازگی در جمع سهامداران درصدی شیمیایی سینا حضور یافته همچنان خریدار روزانه این سهم می باشد