بانک سرمایه با انتشار گزارش فعالیت هیئت مدیره و شفاف شدن برخی پتانسیل های نهفته ، سهامداران خود را امیدوارتر نموده است...

بورس 24 : بانک سرمایه با انتشار گزارش فعالیت هیئت مدیره و شفاف شدن برخی پتانسیل های نهفته ، سهامداران خود را امیدوارتر نموده است.

در سرفصل سرمایه گذاری های بانک مشخص است «سمایه» حجم سرمایه گذاری کلانی در شرکت ها دارد ، به طوری که بیش از 1400 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این گزارش ابراز شده ، یعنی به ازای هر سهم 350 تومان!!

در این بین سرمایه گذاری در شرکت «سایه گستر سرمایه» هم قابل توجه تر است و حدود نیمی از سرمایه گذاری های بانک را به خود اختصاص داده است.همچنین «سمایه» مالک حقوقی صاحب نامی در بازار سرمایه است ، حقوقی که دارای پرتفولیویی به شرح ذیل است:

همانطور که مشخص می باشد سایه گستر سرمایه دارای پرتفولیویی غنی و قوی در بازار بوده و این سبد سهام دارای ارزش قابل اعتنایی نیز می باشد.

همچنین بانک سرمایه دارای مالکیت خوبی در شرکت های ساختمانی توسعه ساختمان سرمایه و بنا گستران هشتم توس است.

در نهایت همان طور که مشخص است بانک در بخش سرمایه گذاری در شرکت های بورسی وزنه قوی داشته و این سرمایه گذاری ها در کنار دارایی ها و املاک بانک سبب شده تا بانک امیدوارتر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.