برداشت روزانه ۵٠٠ میلیون فوت مکعب گاز محقق می شود، زین پس با تکمیل و افتتاح فاز ١٣ پارس جنوبی، روزانه ٧۵ هزار بشکه میعانات گازی و...

بورس 24: مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی از نصب نخستین سکوی دریایی این فاز در خلیج فارس خبر داد و گفت: با تلاش متخصصان ایرانی نخستین عرشه دریایی فاز ۱۳ پارس جنوبی با وزن دو هزار و ۲۰۰ تن، در این میدان گازی نصب شد. 

با قرار گرفتن این عرشه در مدار تولید، روزانه از سکوی اصلی فاز 13 پارس‌ جنوبی، 500 میلیون فوت مکعب ( معادل 14/2 میلیون متر مکعب ) گاز برداشت خواهد شد.

با تکمیل و افتتاح فاز 13 پارس جنوبی روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی، سالانه 1.05 میلیون تن گاز مایع پروپان و بوتان، یک‌ میلیون تن اتان و روزانه 400 تن گوگرد تولید می‌ شود.

منبع: خبرگزاری صداو سیما