به گزارش بورس ٢۴، امروز هم حقوقی ها در حجم های بالا عمدتا در بازار خریدار بودند. این روزها، بهسود تجارت اعلم سهامدار حقوقی جدید بالای ١ درصد کارتن ایران همچنان به صورت روزانه در حال خرید و جمع آوری سهام این شرکت می باشد.