به گزارش بورس٢۴،این روزها در پرداخت الکترونیک سامان کیش شاهد معاملات آرام عدم افت و اصلاح قیمتی در راستای بازار و به نوعی اطمینان بالایی در بین جامعه سهامداری هستیم همچنین این شرکت دارای نسبت پی بر ای بالایی بوده که نشان از تقاضای خرید خوب در این سهم می باشد. در ادامه به بررسی علل اطمینان بالای بازار به این سهم و مصونیت در مقابل اصلاح بازار و شاخص پرداخته ایم.

این روزها، در پرداخت الکترونیک سامان کیش شاهد معاملات آرام عدم افت و اصلاح قیمتی در راستای بازار و به نوعی اطمینان بالایی در بین جامعه سهامداری هستیم همچنین این شرکت دارای نسبت پی بر ای بالایی بوده که نشان از تقاضای خرید خوب در این سهم می باشد.

اما علت چیست گذری بر آخرین گزارش عملکرد ماهانه شرکت زده و به بررسی آیتم های مهم این گزارش خواهیم پرداخت.

سپ در عملکرد 8 ماهه به درآمد 1161 میلیاردی رسیده در حالی که کل این درآمد برای سال قبل در سطح 981 میلیارد قرار داشته و انتظار می رود درامد پیشبینی شده 1300 میلیاردی برای سال 97 به راحتی قابل دسترس و حتی شرکت با این رویه شناسایی ارائه خدمات این پیشبینی تعدیل شده و درآمد شرکت به سطوح بالاتری نیز برسد.

تغییرات سنگین فروش شرکت در سال جاری به نسبت سال گذشته کاملا مشهود و همین امر سبب شده تا بازار انتظار رشد فروش و رشد سودسازی را از این شرکت داشته باشد.

مضافا این که، در آخرین گزارش شرکت یعنی صورت های مالی 9 ماهه منتهی به شهریور 97 شاهد رشد 44 درصدی سود شرکت هستیم.

این امر نشان می دهد، علاوه بر حاشیه امنیت سود سازی بالای شرکت به صورت سالانه با جهش درآمد های ناشی از خدمات این رویه رو به رشد سودآوری شرکت کماکان ادامه خواهد داشت.

همین امر سبب کمال آرامش خیال سهامداران در این شرکت شده است که این امر هم نسبت پی بر ای بالا را در سهم رقم زده هم سبب شده تا در بازرهای به شدت اصلاحی این سهم با اصلاح قیمتی نیز همراه نشود.