بورس ٢۴ : بهار سال گذشته قیمت زمین در تهران ۵ میلیون و ۶٣۵ هزار تومان بود اما امسال این رقم ٣٠ درصد افزایش پیدا کرده است... الان قیمت هر متر زمین در تهران چقدر است؟؟

بورس 24 : مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع زمین (ملک کلنگی) در تهران به 8 میلیون و 50 هزار تومان رسید.

آمار فصل بهار امسال بازار مسکن تهران که مرکز آمار امروز آن را منتشر کرده حاکی از آن است که در اولین فصل از سال 97 هر مترمربع زمین در این شهر با قیمت 8 میلیون و 50 هزار تومان فروخته شده است.

بهار سال گذشته قیمت زمین در تهران 5 میلیون و 635 هزار تومان بود اما امسال این رقم 30 درصد افزایش پیدا کرده است.

خرید و فروش ملک کلنگی در تهران 12 درصد در بهار امسال کاهش پیدا کرده است که یک علت اصلی آن انصراف سازنده ها از ساخت و ساز در اثر رشد قیمت زمین است.