بورس ٢۴ : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در هدف گذاری خود قرار است یکی از ١٠شرکت برتر هلدینگ و سرمایه گذاری بورس شود ، این شرکت به ارزش بازار ۴٠هزار میلیارد ریال با سرمایه گذاری در حوزه های صنعت، معدن، انرژی و خدمات مالی با بهره گیری از فناوری های نوین تا سال ٩٨ به بیشترین سودآوری می رسد. این شرکت طی سال های اخیر پروژه هایی در دست اجرا داشته که مهمترین آن احیاء اراضی شرکت صنایع پوشش بوده است. که در این راستا قرارداد تهیه مطالعات تعیین کارکردهای آتی اراضی با مشاور منعقد گردیده و تاکنون ٨۵درصد طرح مطالعاتی فوق توسط مشاور انجام شده است. «واتی » در مدت اخیر با واگذاری برخی سهام خود از جمله لاستیک پارس ، توانسته مسیر تازه ای را برای پیشرفت و سرمایه گذاری هموار نماید. گرچه مذاکره در مورد واگذاری شرکت های نخ خمین و ریسندگی و بافندگی فومنات نیز ادامه دارد و شرکت با فروش این شرکت ها همچنان پویا تر خواهد شد. در همین راستا با محمد صادق فدائی، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه کذاری آتیه دماوند به گفت و گو نشستیم ، تا از آخرین برنامه ها و استراتژی شرکت جویا شویم .