به زودی چند نماد فرابورسی به تابلو بورس تهران منتقل خواهند شد.

بورس 24: اسماعیل درگاهی در خصوص آخرین وضعیت عرضه های اولیه بورس به خبرنگار بورس 24 گفت: پتروشیمی نوری اولویت نخست ما برای عرضه است. همچنین با ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، احتمالا طی ه‍فته آینده این عرضه انجام شود.

وی گفت: پس از این عرضه، تامین سرمایه نوین نیز در لیست عرضه های بورس است که این شرکت چندان مورد خاصی برای ابهام ندارد و در مرحله دوم، عرضه این شرکت انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین عرضه فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ( پس از درج نماد در روزهای آینده)، اولویت سوم برای عرضه اولیه خواهد بود. شرکت تخم مرغ سیمرغ و تامین سرمایه لوتوس پارسیان هم به زودی درج نماد می شوند.

درگاهی در مورد دو شرکت انتقالی از فرابورس ایران به بورس تهران گفت: نماد دو شرکت بورس کالای ایران و پتروشیمی خراسان طی روزهای آینده به تابلو بورس منتقل خواهد شد. البته درباره اینکه نحوه معاملات بورس کالا و قیمت گذاری آن به چه صورت باشد، هنوز اطلاعاتی ندارم.

وی در مورد انتقال «چکاپا» به بورس هم گفت: شرکت «چکاپا» جز شرکت های انتقالی است که ملاحظاتی داشته و باید این ملاحظات مورد بررسی قرار بگیرد. اما به هر حال انتقال این شرکت ها که در بازار سرمایه (فرابورس ایران و با وجود شفافیت) در حال معامله هستند، راحت تر است.

وی گفت: اما به هر حال ملاحظات هیات پذیرش بورس هم باید در نظر گرفته شود و باید بررسی های لازم صورت بگیرد.