افزایش سرمایه شرکت به تصویب مجمع رسید مدیر عامل: ساختار مالی را اصلاح می کنیم در پروژه های ارزان قیمت مسکن حاضر خواهیم شد، بیشتر برج های مسکونی رشدیه با رشد ۱۰۰ درصدی تحویل خریداران خواهد شد، به زودی هدف از افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی و خروج امکانات محدود مالی خواهد بود و...