بورس ٢۴ : از ابتدای امسال تا کنون ١١ عرضه اولیه در بورس و فرابورس انجام شده است. عرضه اولیه تعداد ١٢٠میلیون سهم معادل ١٠ درصد از سهام شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران با نماد معاملاتی "مادایرا" در حالی روز دوشنبه این هفته(۵ آذر) به عنوان دوازدهمین عرضه اولیه امسال بازار سهام در بازار دوم فرابورس ایران انجام می‌شود که تا پیش از این بازار سهام میزبان ١٠ عرضه اولیه بوده ...

بورس 24 : از ابتدای امسال تا کنون 11 عرضه اولیه در بورس و فرابورس انجام شده است.

عرضه اولیه تعداد 120میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران با نماد معاملاتی "مادایرا" در حالی روز دوشنبه این هفته(5 آذر) به عنوان دوازدهمین عرضه اولیه امسال بازار سهام در بازار دوم فرابورس ایران انجام می‌شود که تا پیش از این بازار سهام میزبان 10 عرضه اولیه بوده که جزئیات آنها به این شرح است:
1. تعداد 180 میلیون سهم معادل 10 درصد شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با کشف قیمت هر سهم 6500 ریال در 13 خرداد در بورس،
2. تعداد 130میلیون سهم معادل 10 درصد سهام شرکت پتروشیمی غدیر با کشف قیمت هر سهم 1700 ریال در روز 13 تیرماه در فرابورس،
3. تعداد 40 میلیون سهم معادل 10 درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور با کشف قیمت هر سهم 1524 ریال در روز 19 تیرماه در فرابورس،
4. تعداد 300 میلیون سهم معادل 5 درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس با کشف قیمت هر سهم 24 هزار ریال در 20 تیرماه در بورس،
5. تعداد 35میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت کشت و دام قیام اصفهان با کشف قیمت هر سهم 1700 ریال در 26 تیرماه در فرابورس ایران.
6. تعداد 15میلیون و 6 هزار و 450 سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت عطرین نخ قم با کشف قیمت هر سهم 4914 ریال در روز 20 شهریور ماه در فرابورس ایران.
7. تعداد 40 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با کشف قیمت هر سهم 1700ریال در روز 31شهریور ماه در فرابورس ایران.
8. تعداد 35میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت داروسازی آوه سینا با کشف قیمت هر سهم 3300ریال در روز 23 مهرماه در فرابورس ایران.
9. تعداد 32میلیون و 534 هزار سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با کشف قیمت هر سهم 3500ریال در روز 25 مهرماه در بورس اوراق بهادار.
10. تعداد 33 میلیون سهم معادل 10 درصد سهام شرکت پتروشیمی بصیر با کشف قیمت هر سهم 8500ریال در روز 15 آبان در فرابورس ایران.
11. تعداد 615میلیون سهم معادل 5 درصد از سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین با کشف قیمت هر سهم 6800 ریال در روز 26 آبان در فرابورس ایران.