شرایط بازار در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول سال تغییر کرده است و مواد اولیه و قیمت تمام شده همچنین نرخ ارز تغییر داشته ، اما به هر حال نرخ فروش محصولات به فولاد مبارکه منطقا با سایر مشتری های شرکت متفاوت خواهد بود.