به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان اعلام داشت ۴١ درصد از سهم مناقصه تامین رنگ مورد نیاز واحد ورق رنگی شرکت معظم فولاد مبارکه اصفهان را کسب نموده است.