۴٠ هزار تن آن به منظور تامین منابع ارزی موردنیاز جهت خرید مواد وارداتی برای صادرات در نظر گرفته شده و ١٣۴ هزار تن مابقی جهت فروش داخلی و از طریق بورس کالا (بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و در چارچوب قوانین تعیین شده)، پیش بینی شده است...

بورس24: بورس کالا امروز میزبان محصولات ایرالکو از جمله شمش و بیلت بود که با استقبال خوبی از سوی خریداران و شکل گیری رقابت همراه شد. در حالیکه نرخ پایه برای عرضه شمش 18545 تومان تعیین شده بود متوسط قیمت پایانی با افزایش 31 درصدی به سطح 24264 تومان رسید. بیلت نیز افزایش قیمت 25 درصدی را به ثبت رساند و تنها 500 تن از این محصول با میانگین نرخ 24669 تومان معامله شد. لازم به ذکر است برنامه فروش شرکت برای سال 97 از نظر مقداری 174 هزارتن می باشد که 40 هزار تن آن به منظور تامین منابع ارزی موردنیاز جهت خرید مواد وارداتی برای صادرات در نظر گرفته شده و 134 هزار تن مابقی جهت فروش داخلی و از طریق بورس کالا (بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و در چارچوب قوانین تعیین شده)، پیش بینی شده است. بر اساس عملکرد فایرا تا پایان مهرماه فروش حدود 61 هزار تن شمش خالص و 9 هزار تن شمش بیلت محقق شده و درآمد فروش فایرا طی این دوره در مجموع به سطح 13582 میلیارد ریال رسیده که بخش عمده به فروش داخلی اختصاص داشته است و نسبت به دوره مشابه سال قبل (فروش 7942 میلیارد ریالی) افزایش قابل توجه ای را نشان می دهد. همچنین در شش ماهه نخست 97 فایرا به ازای هر سهم 394 ریال سود محقق کرد این در حالی ست که این رقم در شش ماهه سال گذشته تنها 15 ریال بود. روند قیمتی فروش ماهانه این دو محصول در بورس کالا در نمودار زیر مشاهده می گردد، متوسط نرخ شمش در آبان ماه 23895 تومان و بیلت 24669 تومان می باشد که نسبت به نیمه نخست سال جاری رشد داشته است.