بورس ٢۴ : شاخص کل بورس تهران در دو هفته سپری شده از آبان ماه کاهش ١.۴ درصدی را به همراه داشت و به نسبت هفته نخست آبان توانست بخشی از افت خود را جبران نماید. بررسی های بورس ٢۴ در میان صنایع پرسود آبان ماه نشان می دهد : با گذشت دو هفته از هشتمین ماه سال شاخص صنعت زراعت با وجود سهام مگسال و کشاورزی دامپروری پارس جهشی ٣٣.۵ درصدی را به ثبت رسانده و در رتبه اول سودده ترین صنایع بورسی قرار گفته است. عرضه اولیه دامپروری پارس و بازدهی سنگین این سهم باعث ثبت چنین بازدهی قابل توجهی در شاخص صنعت زراعت شده است.

بورس 24 : شاخص کل بورس تهران در دو هفته سپری شده از آبان ماه کاهش 1.4 درصدی را به همراه داشت و به نسبت هفته نخست آبان توانست بخشی از افت خود را جبران نماید.

بررسی های بورس 24 در میان صنایع پرسود آبان ماه نشان می دهد : با گذشت دو هفته از هشتمین ماه سال شاخص صنعت زراعت با وجود سهام مگسال و کشاورزی دامپروری پارس جهشی 33.5 درصدی را به ثبت رسانده و در رتبه اول سودده ترین صنایع بورسی قرار گفته است. عرضه اولیه دامپروری پارس و بازدهی سنگین این سهم باعث ثبت چنین بازدهی قابل توجهی در شاخص صنعت زراعت شده است.

در این پروسه زمانی شاخص صنعت وسائل ارتباطی با حضور تک سهم پارس الکتریک رشد بیش از 9.8 درصدی را تجربه کرده و به عنوان دومین صنعت پربازده بازار سهام شناخته شده است.این در حالی است که در این مدت شاخص صنعت بانکداری با رشد 7.6 درصدی به عنوان دومین صنعت پرسود روزهای سپری شده از آبان ماه شناخته شده است.

این بررسی حاکی از آن است : شاخص صنعت کاشی و سرامیک در دو هفته معاملاتی سپری شده از آبان ماه با افت 20 درصدی همراه شده و بیشترین کاهش را در میان صنایع بورسی به ثبت رسانده است.

شاخص فرآورده های نفتی نیز در این مدت افت و کاهش بیش از 11درصدی را به همراه داشت ، درواقع شاخصی که سهام پالایشی را در دل خود جای داده است به عنوان دومین صنعت زیان ده بورس در روزهای سپری شده از هشتمین ماه سال شناخته شده است.

در نهایت ریزش 9.2درصدی شاخص اداره بازارهای مالی با حضور تک سهم شرکت بورس ، سبب قرار گیری این شاخص در رتبه سوم منفی ترین صنایع بورسی در روزهای سپری شده از آبان ماه شده است.

جدول زیر روایتگر تغییرات شاخص 39 صنعت بورسی در روزهای سپری شده از آبان ماه است...

شرح شاخص

مقدار شاخص در 30 مهر ماه 97

مقدار شاخص در هفته دوم آبان 97

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

31555

31358

1

مواد دارویی

12032

12423

3.2

انبوه سازی

857

838

2.2

رایانه

18091

17759

1.8

ماشین آلات

26232

25887

1.3

فرآورده های نفتی

908776

802561

11.7

کانی فلزی

62368

62974

1

کانی غیر فلزی

4054

3881

4.3

غذایی به جز قند

4738

4590

3.1

ذغال سنگ

3636

3603

1

خودرو

19533

19775

1.2

قند و شکر

14977

14567

2.7

حمل و نقل

5303

5252

1

وسایل ارتباطی

2498

2743

9.8

سایر مالی

2703

2722

1

انتشار و چاپ

308142

287840

6.6

محصولات کاغذی

14472

13372

7.6

فلزات اساسی

129435

122367

5.4

شیمیایی

12554

12666

1

دستگاه های برقی

669632

695644

3.9

سرمایه گذاری ها

3149

3137

0

زراعت

8802

11755

33.5

لاستیک

27464

27294

1

چند رشته ای صنعتی

19833

19980

1

رادیویی

1476

1485

1

فنی مهندسی

1191

1280

7.5

کاشی و سرامیک

3945

3148

20.2

بیمه

6783

6230

8.1

منسوجات

1381

1413

2.3

مالی

185200

193986

4.7

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

16407

16224

1.1

استخراج نفت

1204

1168

3

محصولات چرمی

2329

2325

0

سیمان

903

875

3.1

بانک ها

791

851

7.6

برق و گاز و اب و بخار

519

499

3.8

اداره بازارهای مالی

108

98

9.2

اطلاعات و ارتباطات

239

241

1

شاخص کل

187778

185100

1.4