رئیس کل دادگستری استان تهران: بله؛ حکم او تا کمتر از یک ماه آینده اجرا خواهد شد مکان اجرای حکم هنوز مشخص نیست غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگویی، با اشاره به اینکه برای زمان و مکان اجرای حکم اعدام وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه هنوز تصمیمی گرفته نشده است، گفت: این حکم کمتر از یک ماه دیگر اجرا می‌ شود...

بورس 24: رئیس کل دادگستری استان تهران از انجام مقدمات اجرای حکم اعدام سلطان سکه خبر داد و افزود: این حکم کمتر از یک ماه آینده اجرا خواهد شد. 

غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگویی با اشاره به اینکه برای زمان و مکان اجرای حکم اعدام وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه هنوز تصمیمی گرفته نشده است، گفت: این حکم کمتر از یک ماه دیگر اجرا می‌ شود.

منبع: تسنیم