به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تاید واتر خاورمیانه در خصوص شرکت زیرمجموعه سرمایه گذاری افتخار سهام اعلام داشت افزایش پیش بینی سود هر سهم در سال مالی منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ در سرفصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی در گزارش تفسیری مدیریت ۶ ماهه بابت افزایش سود حاصل از سرمایه گذاریهاست.