به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان اعلام داشت به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشی از تحرکات بازار و افزایش تقاضابوده است. بدیهی است در صورتی که هر گونه رویداد با اهمیت از قبیل اعلام نتیجه کتبی مناقصه شرکت معظم فولاد مبارکه اصفهان و همچنین تائید اولیه طرح افزایش سرمایه شرکت توسط سهامداران عمده حادث گردد،مراتب در اسرع وقت نزد آن سازمان افشا می گردد.