بحران اقتصادی ونزوئلا و ناامیدی مطلق برای بهبود اوضاع باعث شده است، که مردم این کشور برای پیدا کردن راه نجات، به کلمبیا پناه ببرند. در ماه های اخیر ده ها هزار ونزوئلایی به کشور کلمبیا فرار کرده اند و...

 بورس 24: بحران اقتصادی ونزوئلا و ناامیدی مطلق برای بهبود اوضاع باعث شده است، که مردم این کشور برای پیدا کردن راه نجات، به کلمبیا پناه ببرند.

در ماه های اخیر ده ها هزار ونزوئلایی به کشور کلمبیا فرار کرده اند. تصاویری از این فرار را مشاهده نمایید. / منبع: فردا نیوز