به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ٣۵ درصدی شرکت داروسازی ابوریحان را صادر نمود.