بورس ٢۴ : بازار سرمایه روزهای اصلاحی قدرتمندی را پشت سر گذاشت. با وجود این که مسیر کلی بازار کاهشی بود اما برخی از سهم ها در چنین شرایطی صف خرید را تجربه کردند. نماد سپ که اواسط خرداد ماه امسال وارد بازار سرمایه شد با وجود بازدهی ١٠٠ درصدی که داشته هنوز هم با اقبال همراه است. این سهم سیزدهم خرداد ماه ٩٧ با قیمت ۶۵٠ تومان پا به تالار شیشه ای گذاشت و در مدت ١١ روز معاملاتی از مرز هزار تومان عبور کرد. پس از این رشد شارپی روند افزایشی بهای سهم کمی آرام تر شد. به طوری که در ابتدای هفته دوم مهر ماه قیمت آن تا ١٣٠٠ تومان رشد کرد. با ورود بازار به فاز اصلاح این سهم نیز از روز سه شنبه دهم مهر ماه کاهش قیمت یافت و در مدت سه روز تا حدود ١١٠٠ تومان افت کرد. اما روز یکشنبه ١۵ مهر ماه سهام پرداخت الکترونیک سامان کیش در قیمت ١٢١٢ تومان صف خرید شد و از آن روز تاکنون روند صعودی این سهم ادامه دارد. امروز هر سهم سپ محدوده قیمتی ١۵٠٠ تومان را تجربه می کند که از زمان عرضه اولیه تا کنون یعنی حدود ۴ ماه و یک هفته بیش از ١٣٠ درصد بازدهی به ارمغان آورده است. یعنی تقریبا هر ماه ٣٢ درصد بازدهی.

بورس 24 : بازار سرمایه روزهای اصلاحی قدرتمندی را پشت سر گذاشت. با وجود این که مسیر کلی بازار کاهشی بود اما برخی از سهم ها در چنین شرایطی صف خرید را تجربه کردند.

نماد سپ که اواسط خرداد ماه امسال وارد بازار سرمایه شد با وجود بازدهی 100 درصدی که داشته هنوز هم با اقبال همراه است. این سهم سیزدهم خرداد ماه 97 با قیمت 650 تومان پا به تالار شیشه ای گذاشت و در مدت 11 روز معاملاتی از مرز هزار تومان عبور کرد. پس از این رشد شارپی روند افزایشی بهای سهم کمی آرام تر شد. به طوری که در ابتدای هفته دوم مهر ماه قیمت آن تا 1300 تومان رشد کرد.

با ورود بازار به فاز اصلاح این سهم نیز از روز سه شنبه دهم مهر ماه کاهش قیمت یافت و در مدت سه روز تا حدود 1100 تومان افت کرد. اما روز یکشنبه 15 مهر ماه سهام پرداخت الکترونیک سامان کیش در قیمت 1212 تومان صف خرید شد و از آن روز تاکنون روند صعودی این سهم ادامه دارد. امروز هر سهم سپ محدوده قیمتی 1500 تومان را تجربه می کند که از زمان عرضه اولیه تا کنون یعنی حدود 4 ماه و یک هفته بیش از 130 درصد بازدهی به ارمغان آورده است. یعنی تقریبا هر ماه 32 درصد بازدهی.

رشد 42 درصدی ارزش تراکنش ها

سید ابراهیم حسینی نژاد مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در گفت و گو با خبرنگار بورس 24 درباره آخرین وضعیت عملیاتی این شرکت و تغییرات آن نسبت به سال گذشته ابراز داشت: شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 آذر 96 ارزش تراکنش های خود را به 2 میلیارد و 600 میلیون رساند. این در حالی است که در بودجه سال مالی 97 پیش بینی شده این مبلغ به 3 میلیارد و 700 میلیون برسد.

او اضافه کرد: در حال حاضر تا پایان دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 97 مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون از کل تراکنش های پیش بینی شده سال جاری محقق شده و امیدوار هستیم که 900 میلیون مابقی نیز در دوره سه ماهه چهارم سال مالی 97 شناسایی شده و بدین ترتیب تا پایان سال مالی جاری کل بودجه امسال محقق شود.

سود امسال به 120 تومان خواهد رسید

مدیر عامل سپ در ادامه به روند سودآوری شرکت نیز اشاره کرد و گفت: سپ در سال مالی 96 حدود 82 تومان سود برای هر سهم محقق کرد و در مجمع عادی سالیانه حدود 70 تومان از این مبلغ را به عنوان سود نقدی میان سهامداران تقسیم کرد. در بودجه امسال پیش بینی شده که شرکت تا پایان سال مالی 97 به سود 120 تومانی برای هر سهم برسد که تا پایان دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 97 حدود 98 تومان از این مبلغ محقق شده است.

افزایش تراکنش ها بر سودآوری شرکت اثر گذاشته است

از او پرسیدیم که رشد ارزش تراکنش ها تا چه میزان می تواند بر سودآوری شرکت اثرگذار باشد و آیا این روند برای سال مالی 98 نیز تداوم خواهد یافت؟ او این گونه پاسخ داد: قطعا افزایش تراکنش ها بر سوداوری شرکت اثر قابل توجهی دارد. به طوری که سود برآورد شده سال مالی 97 نسبت به سود واقعی سال 96 شرکت حدود 46 درصد رشد یافته است.

وی اضافه کرد: این که روند افزایشی سودآوری شرکت در سال مالی 98 نیز ادامه خواهد داشت یا خیر به ارزیابی بیشتری نیاز دارد. با وجود این که هم اکنون ما با رشد تراکنش ها همراه شده ایم اما تغییراتی که در ماه های اخیر در خصوص نرخ ارز رخ داد ابعاد گوناگونی دارد. این تحولات از یک سو بر روی خرید تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز شرکت اثر خواهد داشت و از سوی دیگر وضعیت کسب و کار و مبلغ تراکنش ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیر عامل سپ تصریح کرد: با توجه به این که برخی بازارها از تغییرات نرخ ارز تاثیر مثبت می گیرند و برخی با اثرات منفی مواجه می شوند ، بنابراین میزان اثرپذیری این تغییرات بر چگونگی سودآوری شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش به بررسی و مطالعه بیشتری نیاز دارد که هم اکنون در حال انجام است.