مهرماه فرصتی را به سهام بانکی داد تا خودی نشان بدهند.بررسی بورس ٢۴ نشان می دهد که شاخص صنعت بانکداری در بورس ظرف ٢٠ روز سپری شده از مهر ماه ١٩ درصد رشد کرده است...

بورس 24 : شاخص کل بورس تهران در سه هفته سپری شده از مهر ماه با بازدهی 12.7 درصدی همراه شد ، البته بازدهی مهر ماه بازار سهام به دلیل روند اصلاحی بورس کاهش یافته و با تعدیل روبرو شده است.

با گذشت سه هفته از مهر ماه شاخص صنعت کانی های فلزی با بازدهی بیش از 39 درصدی و دارا بودن سهام معدنی و عمدتا دو قلوهای سنگ آهنی چادرملو و گل گهر در رتبه اول بیشترین سودآوری ایستاده است.

شاخص فرآورده های نفتی که سهام پالایشی ها در آن حضور دارد نیز با بیش از 32 درصد رشد ، دومین صنعت پرسود 20 روز سپری شده از مهرماه بوده است.

اما مهرماه فرصتی را به سهام بانکی داد تا خودی نشان بدهند.بررسی بورس 24 نشان می دهد که شاخص صنعت بانکداری در بورس ظرف 20 روز سپری شده از مهر ماه 19 درصد رشد کرده است.

اما هفتمین ماه سال تا به اینجای کار ، ماه خوبی برای سهامداران خودرویی نبوده چرا که شاخص صنعت خودرو در این ماه با افت 15.5 درصدی مواجه شده است!در ادامه شاخص صنعت سایر مالی با افت 13.5 درصدی با حضور سهام شرکت های لیزینگی دومین صنعت زیان ده 20 روز گذشته از مهر بوده است.

در نهایت ریزش 12.8 درصدی تک سهم تامین ماسه ریخته گری در شاخص سایر معادن سبب رقم خوردن سومین رتبه زیان ده ترین گروه برای شاخص مزبور شده است.

شرح شاخص

مقدار شاخص در 31 شهریور ماه 97

مقدار شاخص در پایان هفته سوم مهر ماه97

تغییرات

(درصد)

تغییرات مدت مشابه در شهریور امسال

محصولات فلزی

32181

31821

1.1

20.6

مواد دارویی

11196

12030

7.4

18.9

انبوه سازی

931

995

6.9

22.7

رایانه

16494

17276

4.7

3.4

ماشین آلات

25628

26073

1.7

29.1

فراورده های نفتی

667462

885396

32.6

24

کانی فلزی

44107

61596

39.6

14.1

کانی غیر فلزی

3877

4164

7.4

30.7

غذایی به جز قند

4923

5259

6.8

27

ذغال سنگ

3270

3529

7.9

19

خودرو

23413

19773

15.5

21.7

قند و شکر

13360

14962

12

26.8

حمل و نقل

4336

4541

4.7

13.1

وسایل ارتباطی

2561

2639

3

37.3

سایر مالی

3228

2792

13.5

18.9

انتشار و چاپ

340083

345961

1.7

13.4

محصولات کاغذی

14431

14572

1

12

فلزات اساسی

112819

126337

12

9.7

شیمیایی

10553

11441

8.4

8.4

دستگاه های برقی

748534

704390

5.9

27.2

سرمایه گذاری ها

3041

3227

6.1

21.7

زراعت

9376

8241

12.1

40.9

لاستیک

29896

29583

1

25.5

چند رشته ای صنعتی

16571

19504

17.7

12

رادیویی

1425

1443

1.3

7.7

فنی مهندسی

1193

1050

12

34.8

کاشی و سرامیک

3358

3772

12.3

47

بیمه

6422

6981

8.7

22.5

منسوجات

1287

1354

5.2

1

مالی

165358

189173

14.4

19.6

ابزار پزشکی

10244

10244

0

0

سایر معادن

20720

18070

12.8

39.3

استخراج نفت

1015

1075

5.9

27.3

محصولات چرمی

2134

2346

9.9

0

سیمان

962

974

1.2

35.6

بانک ها

673

804

19.4

18.9

برق و گاز و اب و بخار

461

466

1

8.6

اداره بازارهای مالی

101

113

12

10.3

اطلاعات و ارتباطات

195

208

6.7

17.9

شاخص کل

160538

181015

12.7

13.2