سهام بانک تجارت این روزها با اقبال بازار و بازدهی و رشد قیمتی بالایی مواجه شده است . علل اصلی این رشد قیمت در بانک تجارت به دو تحول بنیادی در سهم مربوط می شود . ابتدا شفاف سازی بانک در خصوص تراز ارزی مثبت و پتانسیل شناسایی سود تسعیر ارز و سپس انتشار عملکرد شهریور ماه و مثبت شدن تراز عملیاتی بانک که در ادامه به بررسی این پتانسیل قوی در بانک تجارت می پردازیم.

بورس 24 : سهام بانک تجارت این روزها با اقبال بازار و بازدهی و رشد قیمتی بالایی مواجه شده است . علل اصلی این رشد قیمت در بانک تجارت به دو تحول بنیادی در سهم مربوط می شود . ابتدا شفاف سازی بانک در خصوص تراز ارزی مثبت و پتانسیل شناسایی سود تسعیر ارز و سپس انتشار عملکرد شهریور ماه و مثبت شدن تراز عملیاتی بانک که در ادامه به بررسی این پتانسیل قوی در بانک تجارت می پردازیم.

همانطور که در جدول بالا مشخص است «وتجارت» در شهریور ماه درآمد 2369 میلیاردی و در عملکرد 6 ماهه درآمد 7260میلیاردی ناشی از عملکرد مناسب اعطای تسهیلات داشته است. به خصوص این که بانک در طی یک ماهه شهریور حدود نیمی از درآمد 5 ماهه قبل را محقق کرده است به عبارتی عملکرد بانک تجارت در شهریور ماه حدود2.5 برابر ماه های قبل با رشد درآمد زایی همراه بوده است.

اما این درآمد زایی تحولی دیگر را نیز همزمان رقم زده که در جدول ذیل به آن اشاره می شود.

بررسی بورس 24 حاکی از آن است : بانک تجارت در مقابل درآمد سنگین 2369 میلیاردی شهریور ماه تنها 1206 میلیارد تومان سود پرداختی داشته ، یعنی تراز بانک بیش از 1162 میلیارد تومان مثبت بوده و این امر سبب شده تا تراز کل 6 ماهه اول سال نیز به میزان 333 میلیارد تومان مثبت شود.

علت این امر را می توان مدیریت صحیح بانک در کاهش هزینه ها به خصوص کاهش بیش از 2 درصدی سود پرداختی به سپرده ها در نیمه اول سال 97 به نسبت سال 96 دانست .

افزون بر این ، افزایش سود عقود مشارکتی در شهریور ماه نسبت به پایان ماه قبل ، به دلیل شناسایی سود عقود مذکوردر مقاطع سه ماهه بوده ، همچنین این سرفصل سایر تسهیلات مشارکت ها ، سرمایه گذاری ها ، تسهیلات مرابحه و مطالبات از دولت را شامل می شود . بخش بزرگ افزایش سایر تسهیلات ناشی از افزایش مطالبات از دولت است که شناسایی وجه التزام مطالبات از دولت مربوط به اوراق مشارکت در مقطع سه ماهه دوم سال 97 به میزان 4.600 میلیارد ریال در کنار شناسایی سود مطالبات از دولت به میزان 2000 میلیارد ریال سبب شده درآمدهای بانک نیز تاحدی متحول شود .

یعنی از یک سو رشد صعودی درآمد ها و از سوی دیگر کنترل هزینه ها و حتی کاهش بهای تمام شده پول در بانک تجارت سبب تحول در تراز عملیاتی بانک شده است.به نظر می رسد با تداوم شرایط فعلی و کاهش نرخ سود بانکی در سال 97 به نسبت سال 96 و کنترل هزینه ها و رشد درآمد ها همچنان شاهد مثبت ماندن تراز عملیاتی بانک و بهبود وضعیت سود عملیاتی بانک تجارت باشیم.

«وتجارت» در بخش دیگری اعلام کرده قصد فروش دارایی های خود را دارد.فروش دارایی ها و شناسایی سود می تواند باعث افزایش نقدینگی و تسهیلات دهی در بانک شود به عبارتی ورود نقدینگی بدون هزینه به بانک و قرار گیری در چرخه تسهیلات دهی سبب بهبود حاشیه سود بانک می شود.

در دیگر سو اجرایی شدن سیاست کاهش هزینه های جانبی در بانک مانند کاهش 1661 شعبه بانک در سال 96 به 1466 شعبه تا پایان شهریور ماه سال جاری و کاهش تعداد پرسنل از 18347 نفر به 17657 نفر در سال جاری نشان می دهد ، بانک به شدت سعی می کند هزینه های خود را کنترل کند .

در نهایت بانک تجارت در آخرین گزارش خود اشاره داشته به منظور خروج از ماده 141 قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را دارد.

«وتجارت» تا پایان سال 96 دارای زیان انباشته 7995 میلیاردی به ازای هر سهم 175 تومان بوده و افزایش سرمایه آن باید به حدی باشد که بانک پس از افزایش سرمایه مشمول ماده 141 نباشد . بنابراین حداقل سرمایه بانک باید به بیش از 16 هزار میلیارد تومان بالغ شود ، یعنی سرمایه فعلی 4570 میلیاردی بانک با جهش بیش از 250 درصدی ، این شرکت را از شمول ماده 141 خارج می سازد .

بنابراین پتانسیل های بانک بسیار بالا بوده و به طور کلی در بخش های ذیل دسته بندی می شود:

1-تراز ارزی مثبت بانک و شناسایی سود تسعیر ارز

2-روند افزایش درآمد با فروش دارایی ها و افزایش تسهیلات دهی

3-برنامه کاهش هزینه ها از کاهش هزینه بهای تمام شده پول تا کاهش هزینه های جانبی پرسنلی و شعب

4-افزایش سرمایه سنگین به منظور خروج از ماده 141 از محل تجدید ارزیابی دارایی ها