به حساب آن‌ ها خواهیم رسید خبرگزاری پی. تی. آی هند، نوشت: دونالد ترامپ اظهار کرده آمریکا به حساب کشورهایی که به واردات نفتشان از ایران پس از مهلت چهارم نوامبر و اجرایی شدن تحریم‌ های آمریکا ادامه می‌ دهند، خواهد رسید...

بورس 24: دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، در واکنش به تصمیم کشورهایی مانند هند و چین برای ادامه خرید نفت از ایران، گفت: به حساب آن‌ ها خواهیم رسید.

خبرگزاری پی تی آی هند، نوشت: دونالد ترامپ اظهار کرد آمریکا به حساب کشورهایی که به واردات نفتشان از ایران پس از مهلت چهارم نوامبر و اجرایی شدن تحریم‌ های آمریکا ادامه می‌دهند، خواهد رسید. 

وی پس از اینکه خبرنگاران درباره تصمیم برخی از کشورها مانند هند و چین برای ادامه خرید نفت از ایران سوال کردند، گفت: ما به حساب آن‌ ها خواهیم رسید.

منبع: ایسنا