به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت ها در خصوص نوسان قیمت سهام در روزهای اخیر معاملاتی اعلام نمودند از تاریخ گزارشگری قبلی تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشی از عرضه و تقاضا در بازار سهام و شرایط حاکم بر بازار سرمایه بوده است.