به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت باما موافقت خود را به عنوان سهامدار عمده جهت پذیرش شرکت ذوب روی اصفهان در فرابورس اعلام نمود.