علی جلالی فر معاون مالی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در خصوص توجه بازار به این سهم و روند ادامه دار صف خرید برای این سهم به بورس ٢۴گفت: در روز عرضه اولیه ۴٠میلیون از سهام این شرکت به بازار عرضه شد...