به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان اعلام داشت در مناقصه تامین انواع رنگ کویل کوتینگ مورد نیاز واحد ورق رنگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت نموده است.