به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان اعلام داشت پس از اعلام نتیجه مناقصه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، در صورت وقوع تاثیر با اهمیت بر عملکرد شرکت، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.