روز گذشه بازار شاهد صف خرید شرکت های تولید کننده یوتیلیتی «مبین» و «فجر» بود، پتروشیمی فجر یکی از شرکت هایی است که سال هاست نتوانسته منطبق با تورم بازار افزایش نرخ برای محصولات خود داشته باشد و برخی گمانه زنی ها به این موضوع اشاره داشت که پرونده «فجر» در شورای رقابت و مکاتبات و رایزنی های این شرکت به نتیجه رسیده است...