به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پاکسان در تیر ماه سال ١٣٩٧، هم چون ماه های گذشته با رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه در سال قبل مواجه بود. گفتنی است این شرکت در ٧ ماهه موفق به کسب ٢۴۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.