شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان تأمین پارس وابسته به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۰۰ درصد از سهام شرکت کارگزاری آرمون بورس را خرید. مهرگان تامین پارس یک هلدینگ مالی و بازرگانی است که در راستای کسب جایگاه برتر در بازار سرمایه و بازرگانی خارجی(صادارت و واردات) و با در نظر گرفتن صرف و صلاح ذینفعان، در تعامل سازنده با اقتصاد ملی گام برخواهد داشت.

بورس 24 : شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان تأمین پارس وابسته به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۰۰ درصد از سهام شرکت کارگزاری آرمون بورس را خرید.

مهرگان تامین پارس یک هلدینگ مالی و بازرگانی است که در راستای کسب جایگاه برتر در بازار سرمایه و بازرگانی خارجی(صادارت و واردات) و با در نظر گرفتن صرف و صلاح ذینفعان، در تعامل سازنده با اقتصاد ملی گام برخواهد داشت.

این شرکت سرمایه گذاری که به عنوان بازوی اجرایی ساتا در بازار سهام نیز ایفای نقش می کند و اداره پرتفولیوی این سازمان در بورس و فرابورس را برعهده دارد ، به دلیل توسعه فعالیت های بورسی به و انجام عملیات بازارگردانی به یک نهاد مالی نیاز داشت ، از این رو اخیرا سهام شرکت کارگزاری آرمون بورس که دارای سابقه 25 ساله در صنعت کارگزاری را خریداری کرده است و در هفته آینده دفتر مرکزی این کارگزاری با حضور مالکان جدید آن به طور رسمی آغاز به کار می کند.