کی از پرتقاضا ترین گروه های بازار سرمایه این روزها گروه محصولات شیمیایی است. بسیاری از نمادهای این گروه روند صعودی شارپ و پرشتابی را تجربه کرده اند اما در همین گروه نیز عده معدودی از نمادها روندی معکوس را تجربه کرده اند. سهام شرکت پاکسان طی دو هفته اخیر بیش از ٣٠ درصد کاهش قیمت را متحمل شده و از محدوده قیمتی ۶٣٠٠ ریال به حدود ۴٢٠٠ تا ۴۵٠٠ ریال رسیده است. این در حالی است که اخیرا محصولات این شرکت موفق به دریافت مجوز افزایش نرخ شده اند و این موضوع از گزارش های دو ماه اخیر شرکت کاملا قابل مشاهده است.