منتظر منصوری که ریاست شورای شهرستان بندر ماهشهر را نیز برعهده‎ دارد، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت تایدواتر خاورمیانه معرفی شد.به موجب تصمیم شرکت فراز انرژی دانا سهامدار عمده شرکت تایدواترخاورمیانه، منتظر منصوری به مدیرعاملی این شرکت خدمات بندری و دریایی انتخاب و منصوب شد. مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت تایدواتر خاورمیانه روز چهارشنبه برگزار شد.

بورس 24 : منتظر منصوری که ریاست شورای شهرستان بندر ماهشهر را نیز برعهده‎ دارد، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت تایدواتر خاورمیانه معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تایدواتر خاورمیانه ، به موجب تصمیم شرکت فراز انرژی دانا سهامدار عمده شرکت تایدواترخاورمیانه، منتظر منصوری به مدیرعاملی این شرکت خدمات بندری و دریایی انتخاب و منصوب شد.
مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت تایدواتر خاورمیانه روز چهارشنبه برگزار شد.

پیش از این مهدی اعتصام مدیرعامل این شرکت بورسی بود.

منبع : سایت تایدواتر