به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت باما در خصوص نوسان قیمت سهام در روزهای اخیر شفاف سازی نمود و اعلام داشت تغییرات قابل ذکر نسبت به آخرین گزارش بشرح ضمیمه ارائه می‌شود مضافا به استحضار می‌رساند؛ اخبار غیررسمی منتشره در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات در صورت قطعیت بر درآمد حاصل از فروش موثر خواهد بود.همچنین تورم با اهمیت ایام اخیر نیز بطور قطع موجب افزایش هزینه‌های شرکت می‌گردد که آثار موارد فوق در گزارش شش ماهه محاسبه خواهد شد.