به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت بانک دی در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٧، برای هر سهم ٢١۶٨ ریال زیان شناسایی نمود. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، این رقم برابر با ١۶۴٣ ریال زیان بود. از جمله دلایل اصلی رشد ٣٢ درصدی زیان در سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه سال قبل می توان به کاهش ١٢ درصدی جمع درآمدهای مشاع اشاره نمود.