بیمه سامان امروز در مجمع خود اعلام کرد میزان خسارت پرداختی در شرکت از رقم ١٧٧ میلیارد سال ٩٥ با ٢٤ درصد رشد به ٢٣٣ میلیارد تومان رسیده است. مجمع این شرکت ضمن تقسیم سود، اعلام کرد سود تقسیم شده همین امروز به حساب سهامداران واریز خواهد شد.